Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

  • Hierin zijn uw privacy rechten geregeld.
  • Hierin is ook geregeld hoe wij met uw gegevens moeten omgaan.

In de praktijk verwerken wij (Joop en Lonneke) uw persoonsgegevens afzonderlijk van elkaar en wij zijn daar individueel voor verantwoordelijk. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Wij hebben als therapeuten een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen (bv. huisarts, school) over u of uw kind spreken of informatie verstrekken, als dat in het belang is voor het proces van u of uw kind.

Voor kwaliteitsverbetering als therapeut kan het zinvol zijn om aspecten vanuit de behandeling van u of uw kind in te brengen in een inter- of supervisie groep. Dit gebeurt altijd geanonimiseerd.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je een vraag aan ons? Neem contact op, we helpen je graag!

Praktijk Rozenhage
De kracht van aandacht

Counseling, coaching en therapie voor jongeren en volwassenen.

Regio Arnhem

Praktijk Rozenhage

Rozenhagelaan 18
6881 RC Velp

L. Klop - jeugd / jongeren
06-46070741

J. Kemp - volwassenen
06-49567485

info@praktijkrozenhage.nl

BO nr.: CL4167-01-01-21

Een gratis consult?

Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bedankt!

 

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.