Joyce

Fleur heeft bij Lonneke een training gevolgd, op advies van school. Het was een training van 10 sessies en iedere sessie bracht weer nieuwe inzichten en kracht bij Fleur naar boven. Zij leerde meer over zichzelf, hoe zij gemakkelijker in contact kon komen met anderen, hoe zij beter kon opkomen voor zichzelf. Zij heeft een levensgrote tekening samen met Lonneke gemaakt van haarzelf, met daarbij haar kernkwaliteiten; die ze meer bleek te bezitten dan ze in eerste instantie zelf dacht. Deze tekening heeft Fleur met trots in haar kamer opgehangen. Met hele warme positieve gevoelens kijkt ze terug op de ondersteuning van Lonneke.

Kindertherapie

2020-07-27T09:55:05+00:00

Kindertherapie